Lijst open standaarden

Deze lijst bevat aanbevolen en verplichte ('pas toe of leg uit') open standaarden. Forum Standaardisatie beheert deze lijst met open standaarden voor de publieke sector en alle organisaties die publieke taken uitvoeren. Forum Standaardisatie beheert niet de standaarden zelf, dat doen standaardisatieorganisaties. 

Iedereen kan nieuwe standaarden voordragen voor deze lijst. Bekijk de aanmeldingscriteria bij Toetsen van standaarden.

Naam open standaarden Versie Omschrijving Beheerorganisatie Lijst

STARTTLS en DANE

RFC 3207 en RFC 7672

Beveiligd mailverkeer

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

Stosag

1.0

Afvalinzameling- en verwerking

STOSAG / NVRD

Verplicht (pas toe leg uit)

StUF

laatste

Uitwisseling administratieve overheidsgegevens

KING

Verplicht (pas toe leg uit)

TLS

1.2, 1.1 en 1.0

Veilige verbinding

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

VISI

1.4

Bouwprocesinformatie

CROW

Verplicht (pas toe leg uit)

WDO Datamodel

3.3

Douane-informatie

Wereld Douane Organisatie

Verplicht (pas toe leg uit)

WPA2 Enterprise

Versie 2 (802.11)

Beveiligde WIFI Netwerken

IEEE-ISTO

Verplicht (pas toe leg uit)

XBRL en Dimensions

XBRL 2.1, Dimensions 1

Bedrijfsrapportages

XBRL International

Verplicht (pas toe leg uit)

Pagina's