Vergadering Forum Standaardisatie I

08-03-2017

Het Forum vergadert vijf à zes keer per jaar over onderwerpen m.b.t. open standaarden en interoperabiliteit. De vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor de leden van het Forum Standaardisatie en genodigden.

Bekijk de agenda's, verslagen en vergaderstukken van de vergaderingen die hebben plaatsgevonden.