Publicaties

Onder de vlag van Forum Standaardisatie zijn en worden verschillende documenten gepubliceerd, variërend van verkenningen en rapporten tot adviezen en handreikingen. Deze publicaties zijn hieronder verzameld en gesorteerd per thema. Door te klikken op de publicatie kunt u de pdf-versie downloaden. Een gedrukt exemplaar van alle publicaties is zolang de voorraad strekt kosteloos op te vragen bij Bureau Forum Standaardisatie.

Handreiking ‘Web of App’

Alle zaken snel digitaal kunnen regelen met de overheid in 2017. Dat is het streven van de overheid. Maar welk kanaal gebruik je als overheid wanneer en voor wie? Een website of een mobiele app? Of misschien wel allebei? De handreiking ‘Web of App’ van Forum Standaardisatie biedt overheidsorganisaties een hulpmiddel voor deze keuze.

Handreiking_Web_of_App_FS_v101def.pdf, door michiel.groeneveld

Handreiking 'Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT-produkten of -diensten'

Het doel van dit document is om inkoopadviseurs, opdrachtgevers en ICT-experts van aanbestedende diensten te ondersteunen in het goed uitvragen van Open Standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst bij aanbestedingen. Dit document biedt concrete suggesties en faciliteert daarmee ook het samenspel tussen deze partijen.

Standaardisatie

Over standaardisatie in het algemeen en digitale standaardisatie in het bijzonder heeft Forum Standaardisatie met ECP een publicatie ontwikkeld met de titel Standaardwerken, waarin verschillende best practices en succesverhalen van digitale standaardisatie uit verschillende sectoren zijn verzameld.

Standaardwerken.pdf

Interoperabiliteit

Op gebied van interoperabiliteit heeft Forum Standaardisatie in eigen beheer twee bundels met verschillende inzichten uitgebracht. Hieronder vindt u een link naar aparte pagina's op deze website over deze publicaties: 

Interoperabel Nederland, visies op interoperabiliteit uit 2011

file type icon Interoperabel_NL_eBook.zip 5976933 application/zip

Interoperabel_NL_eBook.zip, door michiel.groeneveld

Eerlijk zullen we alles delen, verkenningen naar interoperabiliteit, uit 2008

Een andere interessante bundel met wetenschappelijke publicaties over standaardisatie en interoperabiliteit is onderstaande publicatie van Erwin Folmer uit maart 2011:

State of the art on semantic standardization, interoperability & quality (PDF | 11,3MB)

Over interoperabiliteit binnen en tussen sectoren is onderstaande verkenning gemaakt in 2010 naar e-dossiers, verwijsindexen en registers:

Interoperabiliteit binnen en tussen sectoren

file type icon verkenning interop edossiers def.pdf 2447709 application/pdf

verkenning interop edossiers def.pdf, door michiel.groeneveld

Over de governance (sturing) op interoperabiliteit heeft Forum Standaardisatie een verkenning laten uitvoeren. Onderstaand rapport uit 2009 is hiervan het resultaat:

Pub_Governance_verkenning-fatsoenlijk-besturen.pdf, door michiel.groeneveld

Open standaarden

In 2008 heeft Forum Standaardisatie opdracht gegeven aan jurist en filosoof Marjolijn Februari om een publicatie te schrijven met voorbeelden van standaarden in het dagelijks leven. Deze publicatie is uitgebracht in april 2008:

Variaties op de standaard, standaarden in brede en historische context 

Publicatie_FS_variaties-op-de-standaard_2008.pdf, door michiel.groeneveld

Over open standaarden en open source heeft Forum Standaardisatie een onderzoek laten doen naar ondersteuning van gewenste beleidsintensivering. Onderstaand rapport uit 2007 is hiervan het resultaat:

Open standaarden en open source

file type icon Pub_osos_onderzoek-osos.pdf 473927 application/pdf

Pub_osos_onderzoek-osos.pdf, door michiel.groeneveld

Adoptie, implementatie en gebruik

Over de adoptie van elektronisch factureren (e-factureren) heeft Forum Standaardisatie in oktober 2011 een publicatie gemaakt waarin direct betrokkenen hun kennis en ervaring op dit terrein hebben gedeeld met ons. Deze publicatie biedt inzicht in het rijk geschakeerde netwerk van partijen, belangen en oplossingen waarbinnen elektronisch factureren werkelijkheid wordt. U kunt de publicatie downloaden door het digitale bestand hieronder aan te klikken.

Nota Bene, de adoptie van elektronisch factureren

Publicatie_Nota_Bene__de_adoptie_van_elektronisch_factureren.pdf, door michiel.groeneveld

Internationale ontwikkelingen

In mei 2012 heeft Forum Standaardisatie een handreiking uitgebracht voor overheidsmanagers. Deze handreiking geeft de overheidsmanager handvatten om zijn weg te vinden in de internationale situatie van digitale standaardisatie. Door op onderstaande link te klikken kunt u deze handreiking downloaden.

Handreiking Grenzeloze Standaardisatie

HR_Grenzeloze_Standaardisatie_FINAL_WEB.pdf, door michiel.groeneveld

Authenticatie en autorisatie

In januari 2012 heeft Forum Standaardisatie een speciale handreiking uitgebracht over de betrouwbaarheidsniveaus van verschillende authenticatiemiddelen van elektronische diensten. De publicatie is speciaal voor overheidsorganisaties met uitvoerende taken. In september 2014 werd de derde versie van deze handreiking gepubliceerd, zie onderstaande link.

Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 4) 

Handreiking_Bertrouwbaarheidsniveus_2016.pdf, door Maarten van der Veen

Hieronder staat de link naar de Engelse vertaling van de tweede versie van de handreiking. Er zal geen Engelse vertaling van de derde versie van de handreiking komen. 

Assurance levels guide for authentication for electronic government services (version 2)

HR_Betrouwbaarheidsniveaus_v2_ENG_FINAL_spreads_1_7.pdf, door michiel.groeneveld