Doel en taken Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector.
Om dit te bereiken,

 • Stimuleert Forum Standaardisatie de toepassing van open standaarden binnen de publieke sector
 • Onderhoudt Forum Standaardisatie de lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector
 • Monitort Forum Standaardisatie de adoptie en naleving van het open standaarden beleid
 • Adviseert Forum Standaardisatie over toepassing van gestandaardiseerde voorzieningen en elektronische diensten
 • Toetst Forum Standaardisatie gestandaardiseerde voorzieningen op herbruikbaarheid 
 • Adviseert Forum Standaardisatie (inter)nationaal over interoperabiliteit en standaardisatie binnen de economische topsectoren
   

Leden van het Forum Standaardisatie 

Forum Standaardisatie bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden benoemd door het Ministerie van Economische Zaken en hebben zitting in het Forum op persoonlijke titel. De leden in 2018 zijn:

 • Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter
 • Rudi Bekkers (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Yvonne van der Brugge (Logius), secretaris
 • Oscar Delnooz (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Cor Franke (Franke Interim Management)
 • Gerard Hartsink (financiële sector)
 • Floor Jas (Surfnet)
 • Joop van Lunteren (PBLQ HEC), adviseur
 • Steven Luitjens (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • Piet Mallekoote (Betaalvereniging)
 • Wim van Nunspeet (CBS)
 • Benno Overeinder (namens Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • Theo Peters (VNG Realisatie)
 • Ad Reuijl (UWV/CIP)
 • Marcel Reuvers (Geonovum)
 • Nico Romijn (VNG Realisatie)
 • Harry Roumen (Belastingdienst)
 • Gerard Smits (Waterschapshuis)
 • Anneke Spijker (Interprovinciaal Overleg)
 • Michiel Steltman (DINL)
 • Rob Verweij (Rinis)
 • Hans Wanders (CIO Rijk)

 

Vergaderdata 2018

Forum Standaardisatie vergadert vijf keer per jaar over onderwerpen en voorstellen met betrekking tot open standaarden en interoperabiliteit. De stukken zijn openbaar en te vinden op deze website onder vergaderingen.

De vergaderdata in 2018 zijn:

 • woensdag 14 maart
 • woensdag 25 april
 • woensdag 13 juni
 • woensdag 10 oktober
 • woensdag 12 december

 

Bureau Forum Standaardisatie

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) voert het secretariaat en is het uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie. Het bureau is gehuisvest bij Logius, de digitale dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministeries van EZ is de opdrachtgever en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de opdrachtnemer van het Bureau Forum Standaardisatie. Medewerkers van Bureau Forum Standaardisatie vindt u bij Contact.

 

Nationaal Beraad, sinds 2014 in plaats van het College Standaardisatie

Met de komst van de Digicommisaris nam het Nationaal Beraad op 4 september 2014 de taken over van het College Standaardisatie, dat in 2006 met het Forum Standaardisatie voor het eerst werd ingesteld. Het Nationaal Beraad besluit sindsdien over de adviezen en voorstellen van het Forum Standaardisatie en geeft ze daarmee formeel zeggingskracht binnen de publieke sector.