30-03-2017

Forum Standardisatie doet mee aan de Dag voor de Rijksinkoop, op 30 maaart aanstaande. 

Wob Rombouts, co-auteur van de nieuwe handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT- producten of -diensten zal een workshop geven Désirée Castillo Gosker, adviseur van het Bureau Forum Standaardisatie zal te vinden zijn op de netwerkvloer bij de informatiestand.

De dag is uitsluitend toegankelijk voor inkopers bij de Rijksoverheid. Deelname is kosteloos.

 

Relevante documenten