Dag voor de Rijksinkoop

30-03-2017

Op de Dag voor de Rijksinkoop ruim aandacht voor open standaarden. Forum Standaardisatie verzorgt een workshop en is aanwezig met een stand en de handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT .