30-03-2017

Forum Standardisatie deed mee aan de Dag voor de Rijksinkoop, op 30 maaart jl. 

Wob Rombouts, co-auteur van de nieuwe handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT- producten of -diensten gaf een workshop en Désirée Castillo Gosker, adviseur van het Bureau Forum Standaardisatie was te vinden op de netwerkvloer bij de informatiestand.

De dag was uitsluitend toegankelijk voor inkopers bij de Rijksoverheid.

 

Relevante documenten