Bureau Forum Standaardisatie

Het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) is het secretariaat van het Forum Standaardisatie. Kort gezegd voert BFS de besluiten uit van het Forum Standaardisatie en bereidt ze voor. BFS maakt deel uit van Logius.

Medewerkers BFS

Ludwig Oberendorff, hoofd Bureau Forum Standaardisatie
Bereikbaar via ludwig.oberendorff@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 31 12 17

Joram Verspaget, secretaris Bureau Forum Standaardisatie en adviseur water- en bodemstandaarden
Bereikbaar via joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 84 55 92

Marijke Abrahamse, adviseur internationale standaardisatie en documentformaten
Bereikbaar via marijke.abrahamse@forumstandaardisatie.nl en 06 - 81 61 90 87

Bart Knubben, adviseur internet- en beveiligingsstandaarden, document en (web)content standaarden
Bereikbaar via bart.knubben@forumstandaardisatie.nl en 06 - 21 16 23 73

Han Zuidweg, adviseur toetsingsprocedure en documentformaten
Bereikbaar via han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl en 06 - 46 11 84 26

Maarten van der Veen, adviseur stelselstandaarden, handreiking Betrouwbaarheidsniveaus & leveranciersrelaties
Bereikbaar via maarten.vander.veen@forumstandaardisatie.nl en 06 - 21 16 24 33 

Lancelot Schellevis, adviseur IV-meting, API's en smart cities
Bereikbaar via lancelot.schellevis@forumstandaardisatie.nl en 06 - 46 94 30 28

Désirée Castillo Gosker, adviseur Monitor Open standaarden, handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop,  Wet Digitale Overheid, Juriconnectstandaarden (ECLI, BWB en JCDR)
Bereikbaar via desiree.castillogosker@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 50 42 26

Gemma Franke, adviseur communicatie
Bereikbaar via gemma.franke@forumstandaardisatie.nl  en 06 - 21 32 62 57

Algemene contactgegevens

Bezoekadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag 

Postadres
Postbus 96810
2509 JE Den Haag

Telefoon
070 - 888 7776 

E-mail
info@forumstandaardisatie.nl

Twitter
@openstandaarden