Bureau Forum Standaardisatie

Het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) is het secretariaat van het Forum Standaardisatie. Kort gezegd voert BFS de besluiten uit van het Forum Standaardisatie en bereidt ze voor. BFS wordt organisatorisch ondersteund door Logius.

Medewerkers BFS

Ludwig Oberendorff, hoofd Bureau Forum Standaardisatie
Bereikbaar via ludwig.oberendorff@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 31 12 17

Joram Verspaget, secretaris Bureau Forum Standaardisatie en adviseur water- en bodemstandaarden
Bereikbaar via joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 84 55 92

Robin Gelhard, adviseur Meting Informatieveiligheidstandaarden, internationale standaardisatie, en internet- en beveiligingsstandaarden
Bereikbaar via robin.gelhard@forumstandaardisatie.nl en 06 - 11 74 86 87

Bart Knubben, adviseur internet- en beveiligingsstandaarden
Bereikbaar via bart.knubben@forumstandaardisatie.nl en 06 - 21 16 23 73

Han Zuidweg, adviseur APIs, data en documentstandaarden
Bereikbaar via han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl

Redouan Ahaloui, adviseur lijstbeheer en procedure, en adviseur bouwstandaarden
Bereikbaar via redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl

Désirée Castillo Gosker, adviseur Monitor Open standaarden, handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop,  Wet Digitale Overheid, Juriconnectstandaarden (ECLI, BWB en JCDR)
Bereikbaar via desiree.castillogosker@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 50 42 26

Annemieke Toersen, adviseur ICT Standaarden, E-factureratie & administratie standaarden, Onderwijs & loopbaan standaarden. 
Bereikbaar via annemieke.toersen@logius.nl en 06 - 29 18 85 43

Bertwin Altheer, adviseur Communicatie. Bereikbaar via bertwin.altheer@logius.nl en 06 - 15 19 15 41

 

 

Algemene contactgegevens

Bezoekadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag 

Postadres
Postbus 96810
2509 JE Den Haag

Telefoon
070 - 888 7776 

E-mail
info@forumstandaardisatie.nl

Twitter
@openstandaarden

LinkedIn
@Forum Standaardisatie