Bureau Forum Standaardisatie

Het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) is het secretariaat van het Forum Standaardisatie. Kort gezegd voert BFS de besluiten uit van het Forum Standaardisatie en bereidt ze voor. BFS maakt deel uit van Logius.

Medewerkers BFS

Ludwig Oberendorff, hoofd Bureau Forum Standaardisatie
Bereikbaar via ludwig.oberendorff@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 31 12 17

Joram Verspaget, secretaris Bureau Forum Standaardisatie en adviseur water- en bodemstandaarden
Bereikbaar via joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 84 55 92

Marijke Abrahamse, adviseur internationale standaardisatie en onderwijs- en loopbaanstandaarden
Bereikbaar via marijke.abrahamse@forumstandaardisatie.nl en 06 - 81 61 90 87

Bart Knubben, adviseur internet- en beveiligingsstandaarden
Bereikbaar via bart.knubben@forumstandaardisatie.nl en 06 - 21 16 23 73

Han Zuidweg, adviseur document- en internetstandaarden
Bereikbaar via han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl en 06 - 46 11 84 26

Maarten van der Veen, adviseur stelselstandaarden en verantwoordelijk voor leveranciersrelaties
Bereikbaar via maarten.vander.veen@forumstandaardisatie.nl en 06 - 21 16 24 33 

Lancelot Schellevis, projectleider toetsingsprocedure
Bereikbaar via lancelot.schellevis@forumstandaardisatie.nl en 06 - 46 94 30 28

Désirée Castillo Gosker, adviseur Juriconnectstandaarden en verantwoordelijk voor inkopersrelaties
Bereikbaar via desiree.castillogosker@forumstandaardisatie.nl en 06 - 52 50 42 26

Gemma Franke, adviseur communicatie
Bereikbaar via gemma.franke@forumstandaardisatie.nl  en 06 - 21 32 62 57

Algemene contactgegevens

Bezoekadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag 

Postadres
Postbus 96810
2509 JE Den Haag

Telefoon
070 - 888 7776 

E-mail
info@forumstandaardisatie.nl

Twitter
@openstandaarden