16-02-2017

Overheden en bedrijven wisselen steeds meer data uit en leveren digitale diensten aan elkaar. We bouwen op serviceplatformen, verbinden data tot informatie en koppelen dat weer aan andere systemen. Zo ontstaat er stap voor stap een netwerk van digitale diensten. Om deze diensten aan elkaar te koppelen worden vaak APIs gebruikt (Application Programming Interface).

Het belang van deze ontwikkeling en de onderliggende standaarden is voor Forum Standaardisatie reden om een reeks van seminars te organiseren, gericht op ICT-beleidsmedewerkers en architecten binnen de overheid. In drie sessies duiden we het begrip API en API economie, verdiepen we de belangrijkste ontwerp- en beheersaspecten van APIs en kijken we naar de betekenis ervan in de toekomst van de digitale overheid. Daarbij combineren we praktijkvoorbeelden met direct toepasbare inzichten voor uw organisatie. De bijeenkomst is 16 februari, van 14.00 tot 17.00 in Utrecht in het Beatrixgebouw op het Jaarbeursplein.

De bijeenkomst richt zich op het toekomstperspectief van APIs. Inschrijven kan door een mail te sturen aan info@forumstandaardisatie.nl, o.v.v. uw naam, organisatie en telefoonnummer. Het programma voor 16 februari ziet er als volgt uit:

14:00-14:15 Welkomstwoord door de dagvoorzitter - Wil Janssen

14:15-14:45 De inzet van API’s bij het CBS, nu en straks - Dennis Ramondt (CBS)

14:45-15:15 Impact van APIs in de zorgsector  - Alexander Henket (Nictiz)

15:15-15:45 Pauze

15:45-16:15 Datavisualisatie en de slimme stad - Mark van der Net (OScity)

16:15-16:50 Impact van de omgevingswet– naar een publiek privaat eco-systeem - Raymond Feron (Rijkswaterstaat)

16:50-17:00 Afsluiting met aansluitend een borrel