2018-04-30

Deadline voor de aanmelding van nieuwe standaarden

U kunt uiterlijk 30 april nog standaarden aanmelden voor de 'pas toe of leg uit' lijst of de lijst aanbevolen standaarden. Ook kan u tot en met 30 april een versiewijziging aanmelden voor een standaard die al op de lijst staat, of een verzoek indienen om een standaard te vervangen of van de lijst te verwijderen.

Standaarden die uiterlijk 30 april aangemeld worden, gaan in procedure voor advies aan het Forum in oktober 2018.