Aanmelden en beheren van standaarden

Elke organisatie kan standaarden voordragen voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden zijn. Als een standaard voldoet aan de criteria voor aanmelden, begint de toetsingsprocedure. Deze duurt ongeveer 7 maanden.

Standaarden kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Voor elke nieuwe standaard moet een apart aanmeldformulier worden ingevuld. Dit is niet nodig als het gaat om een set van standaarden die bij elkaar horen.

Aanmeldformulieren

Als er informatie moet worden geüpdate of als er een vraag is over het toepassingsgebied, neem alstublieft contact op met het Bureau Forum Standaardisatie.

Het is handig om op de hoogte te zijn van de toetsingsprocedure en de toetsingscriteria vóór het aanmelden van een nieuwe standaard. Zie hiervoor ook de documentatie aan de zijkant van de website.

Aanmeldcriteria doorlopen

Na het aanmelden worden de standaarden samen met de aanmelder getoetst aan de volgende criteria:

  • Toepasbaar zijn voor elektronische gegevensuitwisseling tussen en met (semi-)overheidsorganisaties
  • Bijdragen aan de interoperabiliteit van de (semi-)overheid voor de desbetreffende functionaliteit
  • Niet al wettelijk verplicht zijn
  • Een als zodanig ervaren (interoperabiliteit) probleem oplost en de leveranciersonafhankelijkheid bevordert

Als een standaard voldoet aan de aanmeldcriteria, kan het Forum besluiten om de toetsingsprocedure te doorlopen. Er zijn twee periodes per jaar waarbinnen deze procedure wordt doorlopen. De uiterste aanmelddata van standaarden voor de procedures zijn:

  • 24 oktober 2016
  • 24 april 2017

Verloop toetsingsprocedure

Een standaard in procedure doorloopt verschillende stadia: expertonderzoek, openbare consultatie en advisering door stuurgroep Open Standaarden aan het Forum. Het Forum legt de standaard voor aan het Nationale Beraad Digitale Overheid voor officiële vaststelling. Eventueel kan bij openstaande vragen nog een aanvullende onderzoek worden uitgevoerd.

Tijdens de procedure wordt gekeken naar inhoudelijke criteria. Deze criteria dragen bij aan de doelstelling van de lijst van Forum Standaardisatie: het bevorderen van de interoperabilitiet en leveranciersonafhankelijkheid.

De vier inhoudelijke criteria zijn:

  1. De toegevoegde waarde van de standaard
  2. De openheid van het standaardisatieproces
  3. Het draagvlak voor en de ervaringen met de standaard 
  4. Opname van de standaard bevordert de adoptie

Geen toetsing bij ‘uitstekend beheer predicaat’

Een standaardisatieorganisatie kan de de kwalificatie ‘uitstekend beheer’ krijgen als het volledig voldoet aan het criterium ‘Open standaardisatieproces’. Dit betekent dat het beheer en versiebeheer rondom een standaard zodanig open en structureel is dat alle mogelijke belangen die spelen rondom de standaard correct zijn meegenomen en afgewogen. Op het moment dat de organisatie een nieuwe versie van een standaard aanmeldt, wordt deze zonder aanvullende toetsing opgenomen op de lijst. Dit geldt alleen als de nieuwe versie binnen hetzelfde toepassingsgebied valt. Wel zal BFS bij het aanmelden van een nieuwe versie een administratieve check uitvoeren of de procedure goed is verlopen.

Jaarplanning

Planning vergadering Nationaal Beraad mei 2017

Datum Activiteit
tot 24 oktober 2016 Aanmelding
Binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met aanmelder
24 november Advies in behandelname door stuurgroep 
14 december Besluit in behandelname door Forum Standaardisatie
Eind januari 2017 Bijeenkomst expertgroepen
Begin Februari Uitwerking expertadvies
16 Feb - 15 mrt Openbare consultatie van expertadvies
15 mrt tot 28 mrt Opstellen concept forumadvies obv expertadvies + openbare consultatie
eind maart Bijeenkomst stuurgroep
medio april  Forumvergadering
medio mei Vergadering Nationaal Beraad

 

Planning vergadering Nationaal Beraad november 2016

Datum Activiteit
tot 25 april 2016 Aanmelding
Binnen 2 wk na aanmelding Intakegesprek met aanmelder
19 mei Advies in behandelname door stuurgroep 
8 juni Besluit in behandelname door Forum Standaardisatie
9 juni - 8 juli Bijeenkomst expertgroepen
8 juli - 31 juli Uitwerking expertadvies
8 aug - 15 sept Openbare consultatie van expertadvies
15 sept tot 26 sept Opstellen concept forumadvies obv expertadvies + openbare consultatie
29 september Bijeenkomst stuurgroep
19 oktober Forumvergadering
15 november Vergadering Nationaal Beraad